»» KIẾN THỨC CHUYÊN GIA DINH DƯỠNG ««

********************************************

SỮA NON BE MILK GROW IQ

𝙲𝚘̂́ 𝚟𝚊̂́𝚗 𝚍𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚞̛𝚘̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝙱𝚎 𝙼𝚒𝚕𝚔, 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚍𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚞̛𝚘̛̃𝚗𝚐 𝚕𝚊̂𝚖 𝚜𝚊̀𝚗𝚐 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚗𝚊𝚖 ,𝙿𝚑𝚘́ 𝙶𝚂.𝚃𝚂. 𝙱𝚊́𝚌 𝚂𝚢̃ 𝚃𝚁ẦN   Đ𝙸̀𝙽𝙷 𝚃𝙾𝙰́𝙽 𝚔𝚑𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚍𝚞𝚗𝚐 :
𝚂𝚄̛̃𝙰 𝙽𝙾𝙽 𝙱𝙴 𝙼𝙸𝙻𝙺 𝙽𝙴𝚆𝙱𝙾𝚁𝙽 ( 𝙳𝙰̀𝙽𝙷 𝙲𝙷𝙾 𝚃𝚁𝙴̉ 𝚃𝚄̛̀ 1 -10 𝚃𝚄𝙾̂̉𝙸)

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC | VTV2 | Sữa Bemilk Newborn

𝙲𝚘̂́ 𝚟𝚊̂́𝚗 𝚍𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚞̛𝚘̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝙱𝚎 𝙼𝚒𝚕𝚔, 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚍𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚞̛𝚘̛̃𝚗𝚐 𝚕𝚊̂𝚖 𝚜𝚊̀𝚗𝚐 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚗𝚊𝚖 ,𝙿𝚑𝚘́ 𝙶𝚂.𝚃𝚂. 𝙱𝚊́𝚌 𝚂𝚢̃ 𝚃𝚁ẦN Đ𝙸̀𝙽𝙷 𝚃𝙾𝙰́𝙽 𝚔𝚑𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚍𝚞𝚗𝚐 : 𝚂𝚄̛̃𝙰 𝙽𝙾𝙽 𝙱𝙴 𝙼𝙸𝙻𝙺 𝙽𝙴𝚆𝙱𝙾𝚁𝙽 ( 𝙳𝙰̀𝙽𝙷 𝙲𝙷𝙾 𝚃𝚁𝙴̉ 𝚃𝚄̛̀ 0-𝟷𝟸 𝚃𝙷𝙰́𝙽𝙶 𝚃𝚄𝙾̂̉𝙸)

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC: ANPHA LIPID

Sản phẩm cần thiết cho mùa dịch Covid – Sữa Non Be Milk!

Để gia đình khoẻ mạnh đủ sức chống lại virus corona, chúng ta đừng nên bỏ qua công thức:
𝐁𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 +𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 đ𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 = 𝐂𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐞̉.

Các sản phẩm dinh dưỡng từ BE MILK SỮA NON

Bằng sự tâm huyết, nổ lực không ngừng nhằm tạo ra những sản phẩm sữa non chất lượng cho thị trường, thương hiệu đã được thị trường tiếp nhận và đánh giá cao, các Tổ chức uy tín cũng dánh cho công ty